Våra partners

   Roslagens Slakt o Chark AB    

        Slaktar och styckar våra grisar.

       www.slaktochark.se
   Lantmännen

        Vår huvudsakliga foder och växtodlingsleverantör

        www.lantmannen.com


   Svenska Köttföretagen

        Leverantör av avelsmaterial

       www.kottforetagen.se     Produktionen är certifierad enligt Grundcertifiering Gris


Butiker där du kan hitta vårt griskött


Fastbols Gårdsbutik

Mellan Gimo och Alunda (skylt vid vägen)Rågångens Kött

I anslutning till slakteriet i Skebobruk 


Österby Gård

Sigtuna

www.osterbygard.se/gardsbutik


Bondens Bod

Rådmansö

www.bondensbod.se


Webansvarig: Jimmie Alebark